Ana Sayfa GÜNDEM - MANŞETLER, TÜM HABERLER 16 Şubat 2018 764 Görüntüleme

Tüm Bel-Sen, yemek yardımının kesilmesine ilişkin Danıştay’da dava açtı

Tüm Bel-Sen, yemek yardımının kesilmesine ilişkin Danıştay’da dava açtı
Tarih: 16 Şubat 2018 - 16:49

PİRHA – Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası yemek yardımının sonlandırılmasına ilişkin Danıştay’a uygulamanın iptal edilmesi için dava açtı. İçerisinde KESK Eş başkanı Mehmet Bozgeyik, MYK Üyesi İlhan Yiğit, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt  ve MYK üyelerinin olduğu bir heyet Danıştay’da dava açtıktan sonra açıklama yaptı.

10 Şubat 2018 tarihinde remi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu’nun, kurumlarda verilen yiyecek yardımı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yeni yönetmelik uygulamasına ilişkin Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası açıklama yaptı. Açıklamada, Danıştay’a, uygulamanın iptal edilmesi için dava açıldığı belirtildi.

“DÜZENLEME HUKUKA AYKIRI”

Açıklamada şunlar dile getirildi:

“Ülke ekonomisinin her geçen gün daha da kötüleştiği, enflasyon oranlarının çift haneli rakamlara ulaştığı bir süreçte çalışanların, kazanılmış haklarına el konulmak istenilmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu anti- demokratik uygulama ve hukuksuzluğun tüm yaşam alanlarını etkilediği ve krize dönüştürdüğü bir süreçte ekonominin vergi yükünün de çalışanların omuzlarına yüklendiği 2018 yılı bütçesiyle karşı karşıyayız. Kurumlarda verilen yiyecek yardımı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yeni yönetmelik uygulamasının AKP iktidarının emekçilerin yıllardır kazanılmış ekonomik ve demokrattık haklarına nasıl göz diktiğini ve yok etmeye çalıştığını ortaya koymaktadır. Yönetmeliğin 3. Maddesi -1.Fıkrası “Yiyecek yardımı sadece yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım maddi veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı verilmek suretiyle yapılamaz” demektedir. Bu yönetmelikle, Yerel Yönetimler iş kolunda çalışan emekçilerin bütçesinde ciddi bir maddi kayıba neden olacağı açıktır. Ayrıca bakanlar kurulu kararı ile yapılan düzenleme yetki yönünden açıkça hukuka aykırıdır.”

“Yargı kararlarında, düzenleyici tasarrufların kazanılmış hak ve kazanılmış hakların korunması Anayasanın 2. Maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir” denilen açıklamada, “Yine Anayasanın 124. Maddesinde Yönetmelik çıkarmaya yetkili makamlar arasında Bakanlar Kurulu sayılmamıştır. Yönetmeliğin, yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlisinin hak ve menfaatlerini, hukuk ve yasaya aykırı hükümler getirilerek ihlal etmiş, çalışanlarla ilgili yasa ve hukuka açıkça aykırı düzenlemeler getirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“FİİLİ MEŞRU MÜCADELE HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ” 

açıklamada, yönetmeliğin bu biçimiyle uygulanması halinde ne tür sonuçlar olabileceğine ilişkin şunlar kaydedildi:

“30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, toplam 1397 belediyede çıkarılan yeni yönetmeliğe uygun davranılır ise olanakları açısından, ancak % 30 iş yerinde yemek verme işlemi gerçekleştirilebilir. Geriye kalan belediyelerde gerek yemekhane olmaması gibi fiziki mekan eksiklikleri, gerekse çalışma birimlerinin birbirine kilometrelerce uzak mesafelerde olması gibi nedenlerle, bu uygulamanın her çalışana eşit olarak verilmesini olanaksız hale gelecektir. Mücavir alan sınırları ifadesi ile belediyeler kanununda yapılan değişiklik, merkez bina ile mücavir alan sınırları içindeki  bir birimde görevli kamu emekçilerini yemek saatleri içerisinde bir araya getirmek olanaksızdır. Örneğin; Ankara Büyükşehir merkez binası ile Evren İlçesi mesafesi 200 km’dir. Burada görevlendirilen bir çalışanın yemek hakkını kullanabilmesi için 2,5 saatlik yoldan merkeze gelmesi gerekir ki bu mümkün değildir. Dolayısıyla pratikte uygulanması mümkün olmayan, yerel yönetim emekçilerine cezalandırma aracı haline gelecek olan bu uygulamaya karşı, yasal haklarımızı kullanacağız. Bu kapsamda Danıştay’a uygulamanın iptal edilmesi için dava açtığımızı üyelerimize ve kamuoyuna duyururuz. Ayrıca örgütlü gücümüzle fiili meşru mücadele hakkımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz.”

Cebrail ARSLAN/ANKARA

Etiketler:
pirha.net © 2018