Ana Sayfa EMEK-EKONOMİ, GÜNDEM - MANŞETLER, TÜM HABERLER 2 Şubat 2018 480 Görüntüleme

Tüm Emekliler Sen: Barış isteyen hekimler derhal serbest bırakılsın

Tüm Emekliler Sen: Barış isteyen hekimler derhal serbest bırakılsın
Tarih: 2 Şubat 2018 - 15:52

PİRHA – DİSK’e bağlı Tüm Emekliler Sendikası ülkede yaşananlara dikkat çekmek için kendi merkez binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Gani Beko ve üyeler katıldı. Basın metnini Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Veli Beysülen okudu.

Açıklamada, “Türkiye’de, ülkeyi yönetenlerce sürekli ihmal edilen, ihmal edildikleri kadar da istismar edilen önemli bir toplumsal katmanı oluşturan emekliler, insanı merkeze koymayan, ekonomik ve sosyal politikalardan olumsuz etkilenen kesimlerin başında gelmektedir” denildi.

EMEKLİLERİN İNSAN ONURUNA YAKIŞIR YAŞAM İÇİN TALEPLERİ

Açıklamayı okuyan Beysülen, taleplerini şöyle sıraladı:

-Emeklilerin, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmeleri için, acil bir yaşlılık politikası oluşturulmalı ve izlenmekte olan ekonomik ve sosyal politikalar derhal terk edilmelidir.

-Tüm bu tespitlerden hareketle, emeklilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi için, taleplerimiz gözönüne alınarak gerekli düzenlemeler derhal yapılmalıdır.

-Türkiye’de emeklilerin, ülke koşullarında insanca yaşayacakları bir gelire sahip olmaları için öncelikle, emekli aylıkları ülke koşullarına uyumlu hale getirilmelidir. Bunun için sahte değil, gerçek bir “intibak yasası” derhal çıkarılmalıdır.

-Anayasanın 2. Maddesi ile hüküm altına alınmış olan sosyal devlet ilkesi hayata geçirilmeli, emeklilerin, sağlıklı bireyler olarak yaşlanmaları için, kendilerine, nitelikli, ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hizmeti devletçe sunulmalıdır.

-Emeklilere yılda iki ikramiye, kış aylarında yakacak yardımı verilmelidir.

-Çalışanların aldıkları tüm yan ve ek ödemeler, SGK primine (emekli keseneğine) dahil edilmeli ve emekli olan çalışanların gelir kaybına uğramaları engellenmelidir.

“YARGI İKTİDARIN MUHALİFLERİ SUSTURMA ARACINA DÖNÜŞMÜŞ”

“16 yıldır ülkeyi tek başına yöneten iktidar ve ortakları gerilimi ve çatışmayı tırmandırarak ülkede kurmayı hedefledikleri tek adam yönetimine zemin hazırlamanın peşindedir. Bu nedenle toplumun değişik kesimlerini baskı altına almak ve susturmak için adeta cadı avı yaşanmakta ve insanlar evden, iş yerinden, sokaktan toplanarak gözaltına alınmaktadır” ifadeleri kullanılırken açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yargı iktidarın muhalifleri susturma aracına dönüştürülmüş, iktidarın politikasına karşı çıkan herkes suçlu, hatta hain ilan edilmektedir. Yani iktidar partisinin politikalarına karşı çıkmak, eleştirmek vatana ihanetle eşdeğer tutuluyor artık.
Bunun en son örneği, insanı yaşatmaya ant içmiş ve görevleri insanların sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak olan hekimlik mesleğinin temsilcileri TTB merkez konseyi üyelerine yapılan saldırıdır. Tekrar ediyorum hekimlik insanı yaşatmayı amaçlayan, insan sağlığını bozacak ortamı reddeden onurlu bir meslektir ve insan hayatına kasteden her duruma karşı çıkmak en kutsal görevidir. Bu nedenle savaş şiddet ve her türlü kötü muameleyi ret etmesi mesleğinin olmazsa olmazıdır. TTB Merkez Konseyi, “savaş insan eliyle ortaya çıkan bir halk sağlığı sorunudur” demek suretiyle uyarı görevini yapmıştır.”

KURUMLARA TTB’NİN YANINDA OLMA ÇAĞRISI

Beysülen, kurumlara TTB ile dayanışma çağrısı yaparak şunları dile getirdi:

“Buradan mesleğinin gereğini yapan TTB merkez konseyine karşı linç girişiminde bulunanları uyarıyoruz. Türkiye’nin imzaladığı ve taraf olduğu uluslararası belgeler, barışı savunmayı değil, savaş istemeyi ve savaşın propagandasını yapmayı, insanlık suçu olarak belirlemiştir. Bu nedenle mesleklerinin gereğini yaparak, barış isteyen hekimler derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılsınlar diyoruz. Buradan siyasi parti, sendika, meslek örgütü, demokratik kitle örgütü farkı gözetmeksizin tüm demokratik kurumları, TTB’nin yanında olmaya, iktidarın, bireyleri ve kurumları çoktan aşmış olup, yüzyıllar süren mücadelelerle kazanılmış olan, insanlığın ortak değerlerini hedef alan, saldırılarına karşı ortak tutum almaya çağırıyor ve yaşasın dayanışma diyoruz.”

HABER MERKEZİ/ANKARA

 

pirha.net © 2018