Ana Sayfa GÜNDEM - MANŞETLER, TÜM HABERLER 28 Ağustos 2018 433 Görüntüleme

Tunceli Barosu Başkanlığı’ndan Orman Genel Müdürlüğü’ne dilekçe

Tunceli Barosu Başkanlığı’ndan Orman Genel Müdürlüğü’ne dilekçe
Tarih: 28 Ağustos 2018 - 14:13

PİRHA- Tunceli Barosu Başkanlığı Orman Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği dilekçede Dersim merkeze bağlı Dikenli, Eğriyamaç, Karşılar köyleri ile Ovacık’a bağlı Garipuşağı köyü kırsalında devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için müdahalede bulunulmasını talep etti. 

Tunceli Baro Başkanlığı Dersim’deki orman yangınlarıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü’ne dilekçe gönderdi. Dersim’in kırsal alanlarında çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için müdahalede bulunulmasının istendiği dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“YANGINA HAVADAN MÜDAHALE EDİLMELİ”

“Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir.

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz” hükmü bulunmaktadır.

“HAVADAN MÜDAHALE EDİLMELİ”

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 69. maddesinde:

“Madde 69 – (Değişik: 19/4/2018-7139/14 md.) Orman idaresi, orman yangınlarını önlemek ve söndürmek maksadıyla her türlü hizmeti yapar veya yaptırır…” hükmü bulunmaktadır.

Ülkemizin de taraf olduğu Avrupanın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne göre korunan flora ve fauna türlerinin bulduğu sahalar tahrip edilemez.

Bu kapsamda halihazırda : Tunceli İli Merkez İlçesi Dikenli Köyü, Eğriyamaç Köyü, Karşılar Köyü ile Ovacık İlçesi Garipuşağı Köyü kırsal alanlarında devam etmekte olan orman yangınlarının söndürülmesi için ivedi olarak gerekli iş ve işlemlerin icrasını bu kapsamda yangına havadan müdahale edilmesini Tunceli Barosu olarak talep ederiz.” (HABER MERKEZİ)

pirha.net © 2018