Zülfikar Dergisi’nin Ocak-Şubat sayısı çıktı; ‘Yol çaredir, yol şifadır’-VİDEO

PİRHA- Demokratik Alevi Dernekleri tarafından iki ayda bir yayınlanan Zülfikar Dergisi’nin Ocak-Şubat sayısı çıktı. DAD Basın Sekreteri Bülent Felekoğlu, pandemi nedeniyle yazılı basımına ara verilen derginin yeni sayısında “Yol çaredir, yol şifadır” başlığı altında yaşayan Aleviliğe mercek tuttuklarını anlattı.

Demokratik Alevi Dernekleri tarafından iki ayda bir yayınlanan Zülfikar Dergisi’nin Ocak-Şubat sayısı çıktı.

DAD Basın Sekreteri Bülent Felekoğlu, pandemi nedeniyle yazılı basımına ara verilen derginin yeni sayısında hangi konulara mercek tuttuklarını PİRHA’ya anlattı.

Dergide yer alan tüm yazılarda, yaşayan Aleviliğin hakikatı ifade etme biçiminden, tanımlanmasından çok, yaşayan halinin algılanması üzerine bir yaklaşım sergilendiğini belirten Felekoğlu, “Bütün yazılarımızda geleneksel hafızanın dokusunu, tarihsel açıdan yaşayış halini ifade etmeye çalıştık. Yaşayan Aleviliğin görülmesi, algılanması ve yaşam biçimi olarak kendini ifade edebildiği andan itibaren Xızıri hakikatı, Xızıri aklı açığa çıkarabildiğine inanıyoruz” dedi.

Felekoğlu, bir Alevinin kendi yaşamına dönmesi gerektiğini, kendi inancına dönmesi gerektiğini, inancının ahlaki-politik sosyal yaşam değerlerini güçlendirmesi gerektiğini ve bu kavramlar üzerinden kendisini tanımlayabildiği andan itibaren dünyayla da gerçekten ilişki kurabileceğini söyledi.

“XIZIRİ HAKİKATIN DÜŞÜNSEL KARŞILIĞINI İFADE ETTİK”

Felekoğlu, derginin yoğunlaştığı konuları şu şekilde ifade etti:

“Hakikat anlayışının ütopik bir boyuta taşınmadan Alevilik, yol düsturu ve hak, yol, Alevilik üzerine yorumlamalar yapılırken, hakikat arayışının yaşanabilen, yaşatılabilen, doğayla ikrarlı bir bütünlük olabildiğini ve bunun bir yaşam biçimi olduğunu, Aleviliğin de bu yaşam biçiminin ifade alanı olduğuna dair güzel bir yazımız var. Bunun yanında varlık meselesi, varlık meselesinin zamanda algılanışı, kaynak konusunu yani Alevilik okunurken, algılamaya çalışılırken nasıl bakılması gerektiği, zamanın ve mekanın birliği ilişkisi, inanca tapınımcı yaklaşımlardan çok varlığın birliği ilişkisi üzerinden manalandırılması gerektiği gibi meseleleri ifade etmeye çalıştık.”

“YOL ANADIR, YOL MÜRŞİDİ KAMİLULLAHTIR”

Dergide kadın yazarların da eserlerine yer verildiğini belirten Felekoğlu, “Özellikle Alevilikteki yol düsturuyla ‘Yol anadır, ana mürşidi kamilullahtır’ ifadesiyle kadını ifade etme, geliştirme, güçlendirme biçimi olarak geleneksel, güçlü damarın açığa çıkması ve yaşaması konusunda yazılarını kaleme aldılar” dedi.

DERSİM NEDEN İKTİDAR İNANCI İÇİN YOK EDİLMEK VE ASİMİLE EDİLMEK İSTENİYOR?

Bülent Felekoğlu, dergide güncel olarak Dersim’de tarikat meselesinin derinlikli olarak işlendiğini belirtti ve “Tarikatlar ya da iktidar, dincilik neden doğal toplum inançları üzerine bu kadar basınç yapıyor, hedefi nedir? Kendisine neden tehdit olarak görüyor ve Dersim neden iktidar inancı için yok edilmek ve asimile edilmek isteniyor? Asimilasyonun dokusu ve anlayışı üzerine yazılar kaleme alındı” diye konuştu.

Derginin Tüm DAD(Demokratik Alevi Dernekleri) şubelerinden, DAD’ın aktif olduğu alanlardan ya da telefonla talep edildiğinde temin edilebileceğini söyleyen Felekoğlu, “Yazı göndermek isteyen, paylaşmak isteyen tüm canlarımıza dergimiz açıktır.” dedi.

Diren SATI / İSTANBUL